Idea przedszkola

Szanowni Rodzice,

jesteśmy placówką profilowaną, innowacyjną z holistycznym, empirycznym podejściem do procesu wychowania i nauczania.

„Ratataje” to przyjazne miejsce przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz osiągania sukcesów na różnych płaszczyznach aktywności życiowej. „Ratataje” to przede wszystkim miejsce opierające się w swojej pracy na wewnętrznej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa i… po prostu na szczęściu.

Nasz autorski, innowacyjny program wychowawczy oparliśmy na pięciu filarach rozwoju.

W stworzeniu takiego właśnie modelu pomogła nam neuropedagogika, czyli dziedzina nauki, której celem jest budowanie procesu edukacyjnego z uwzględnieniem danych o rozwoju mózgu. Głównym celem neuropedagogiki jest optymalne i twórcze rozwiązywanie zadań pedagogicznych w praktyce.

Według tych założeń, aby mały człowiek mógł się w pełni rozwinąć potrzebna jest obecność i współdziałanie pięciu filarów.

Pierwszym z nich jest aktywność fizyczna – czyli ruch. Nasze ciało, komórki muszą być dobrze dotlenione aby prawidłowo funkcjonować. Ruch pozwala dostarczyć pozytywnych bodźców, endorfin oraz wyciszyć nagromadzone emocje. Właśnie dlatego w naszym przedszkolu zaczynamy dzień od codziennej gimnastyki, tenisa , tańca i już niebawem….. jogi.

Wszyscy wiemy, że uczenie się i poznawanie to procesy , które wymagają dużej ilości energii.

Dlatego drugą, bardzo ważną kwestią jest wszechstronna, urozmaicona i dobrze zbilansowana dieta, oparta o wartościowe i ekologiczne składniki. U nas niektóre składniki posiłków pochodzą z naszego własnego ogródka. Nad jakością i urozmaicaniem posiłków czuwa fantastyczna pani dietetyk z Instytutu Psychodietetyki we Wrocławiu.
Kiedy jesteśmy już dotlenieni i dostarczyliśmy potrzebnego ciału paliwa i energii , musimy zadbać o prawidłowy rozwój mózgu. I aby sprostać temu wymaganiu , aby mózg mógł się prawidłowo rozwijać, musimy nauczyć się pokonywać trudności.

Czyli po prostu musimy uczyć się przez poznawanie i opanowywanie nowych umiejętności. W naszym przedszkolu stawiamy na samodzielność dziecka . Ciocie zawsze wspierają, ale nie wyręczają. Zgodnie z duchem pedagogiki Marii Montessorii kierujemy się mottem „pozwól mi zrobić to samemu”. Dzięki takiemu podejściu widzimy i wiemy, że dzieci uczą się dużo szybciej i bardziej efektywniej.

Czwartym bardzo ważnym aspektem , służącym rozwojowi emocjonalnemu i poznawczemu jest myślenie abstrakcyjne - czyli wyobraźnia.

Kiedy dzieci są najbardziej kreatywne?... oczywiście podczas zajęć artystycznych. Zajęcia plastyczne, plastyka , sztuka pełnią szczególną rolę w życiu małego , ale i dużego człowieka. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą , kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia.

Twórczość plastyczna jest jedną  z ważniejszych form działalności dziecka. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest właśnie postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i   rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych, stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.

I ostatni , chyba najważniejszy czynnik- MIŁOŚĆ. Miłość rodziców oczywiście, ale także zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i troski, które dzieci otrzymują w naszym przedszkolu. Przytulanie, miły gesty, tzw. pozytywne emocje, mają ogromne znaczenie w rozwoju. Emocje są niezbędnym elementem produktywnej aktywności mózgu. Materiał nauczania opanowany w sprzyjającej atmosferze jest lepiej zapamiętywany i ma trwałe powiązania z odpowiednim stanem emocjonalnym. Czynnik emocjonalny stymuluje myślenie i kreatywność dziecka.

Dlatego łącząc te wszystkie puzzle w jedną całość, jesteśmy w stanie uzyskać fantastyczne efekty wychowawcze, rozwojowe, poznawcze i emocjonalne, pozwalając dziecku cieszyć się dzieciństwem i być po prostu szczęśliwym.