O nas

W naszej pracy inspirujemy się modelem skandynawskim inspirowanym pedagogiką przeżyć i przygody, której głównymi założeniami są holizm, stwarzanie przestrzeni dla inicjowanych przez dziecko gier i zabaw w naturze, traktowanie każdego dziecka jako odkrywcy i naśladowcy, postrzeganie zmysłowe oraz rozwój motoryczny jako fundament dla późniejszego procesu uczenia się, rozwój osobowości dziecka do odpowiedzialności za siebie i dojrzałego funkcjonowania w grupie.

Przedszkole TO promuje zdrowy tryb życia, kreatywny ruch, śpiew, śmiech, życzliwość, elastyczność, pozytywne myślenie, uważność, prostotę, współczucie, wdzięczność, hojność i szacunek dla systemu
ekologicznego ziemi.

Dzieciom stwarzamy warunki do twórczego działania w poczuciu bezpieczeństwa i z nastawieniem na budowanie poczucia własnej wartości. Pragniemy, aby nasi wychowankowie z przyjemnością i ciekawością odkrywali i analizowali otaczający je świat oraz poznawali radość płynąca z zabawy. Stawiamy na szeroko pojęty ruch i kontakt z naturą,podparty edukacją artystyczną by lepiej wykształcić funkcje motoryczne, koordynację oko-ręka, wykluczyć wady postawy i problemy ze wzrokiem.

Jesteśmy placówką, profilowaną, innowacyjną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Dbamy w szczególności o rozwój kreatywności w każdym aspekcie
życia przedszkolnego.

Posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Są to: gimnastyka z elementami tenisa ziemnego, taniec, plastyka, uprawa warzyw w przedszkolnym ogródku, gotowanie, język angielski oraz zajęcia z psychologiem i logopedą.

ZAPRASZAMY

 

mała dziewczynka bawiąca się w przedszkolu