Zajęcia przedszkolne dla Maluchów w Oleśnicy

Język angielski, tenis, a może rytmika i taniec? To wszystko i wiele więcej znajdziesz w naszej ofercie zajęć przedszkolnych dla Maluchów w Oleśnicy, w ramach których oferujemy rozwój ruchowy, poprawę koordynacji, naukę pracy w grupie, czy poznanie i pogłębienie wrażliwości na piękno.

Proponowane przez nas zajęcia są przeprowadzane w takim trybie, aby w komfortowy i bezpieczny dla dziecka sposób wprowadzić go w nowy świat, w trakcie którego pozna improwizację instrumentalną i ruchową, rozwinie swoją kreatywność, która systematycznie ćwiczona doskonale wpływa na pozostałe aspekty nauki, czy uzyska umiejętności interpersonalne, dzięki twórczej zabawie w grupie. Ponadto nasze przedszkole z angielskim umożliwia przyswajanie języka angielskiego już od pierwszych zajęć.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Umożliwiamy naszym Wychowankom dostęp do zajęć dodatkowych¸ w trakcie których będą mogli spotkać się z logopedą i psychologiem – wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotne jest prawidłowe przyswajanie przez dzieci języka. Dlaczego? Poprawny rozwój społeczny jest ściśle uzależniony od rozwoju mowy dziecka – warto więc, aby procesowi temu przyglądali się specjaliści, którzy wychwycą ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka, które wcześnie zdiagnozowane i leczone mogą zostać wyeliminowane. Pamiętajmy, jak istotne są pierwsze lata życia naszych Małych Odkrywców.


ikonka tenis

Nie od dziś tenis zaliczany jest do najczęściej wybieranych zajęć dodatkowych dla dzieci. To niezwykle wszechstronny sport. Lekcje tenis dla dzieci w przedszkolu sportowym mogą wspierać rozwój psychoruchowy twojej pociechy na wiele sposobów. Już sama dawka ruchu, którą Szkrab otrzymuje na każdych zajęciach, w krótkim czasie zaowocuje poprawą postawy ciała, szybkości i siły mięśni. Przy okazji mały tenisista ćwiczy koordynację i wytrzymałość – z kolei ciągły kontakt z innymi graczami rozwija tak potrzebne dziś zdolności interpersonalne, w tym łatwość nawiązania relacji z innymi oraz umiejętność łagodzenia konfliktów.

 

 ikonka taniec

Taniec wzmacnia organizm i łagodzi obyczaje. Naukowcy potwierdzają, że ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Rozwija jego sprawność motoryczną, dzięki czemu zyskuje ono zwinność, jest bardziej wytrzymałe oraz gibkie. Taniec pobudza wyobraźnię przestrzenną, uczy radzenia sobie z emocjami. Dodatkowe zajęcia taneczne dla dzieci znacząco zwiększają stopień pewności siebie, która jest niezwykle przydatna w dorosłym życiu, a ostrożnie stawiając kroczki maluch uczy się koncentracji, rozwagi i skupienia. Krótko mówiąc coś dla ciała coś dla ducha! Czyż to nie jest połączenie doskonałe?

 

 ikonka rytmika

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i maja kontakt z muzyką na żywo. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniają jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i na sztukę, bardziej samodzielnie, inteligentne oraz sprawne fizycznie.

  

ikonka sztuka

Przedszkolne zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę – kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka.

Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. W naszym przedszkolu staramy się obcować ze wszystkimi formami szeroko pojętej sztuki. Poza tradycyjnymi zajęciami takimi jak malarstwo, rysunek, rzeźba czy ceramika nasze przedszkolaki czekają zajęcia z gotowania oraz sensoplastyki.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wszystkiego można dotknąć, wszystkiego skosztować, spróbować łączyć, a dodatkowo plusem jest fakt, że sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych - działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji. Zajęcia przede wszystkim wspierają samodzielność, wspierają rozwój zmysłów, uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wspierają rozwój poznawczy, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pokazuję, że można wprowadzać zmiany, ulepszenia, eksperymentować, a co najważniejsze nie stwarza ograniczeń w absolutnie żaden sposób.

 

 ikonka gimnastyka

Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Stosowanie "ciekawych" dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna, a zwłaszcza niektóre jej elementy, powinny przechodzić łagodnie – od ruchów w formie zabawowej, do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste u dzieci. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski, aż do kalectwa uniemożliwiającego noszenie normalnego obuwia. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych oraz biodrowych, a nawet na kręgosłupie.

 

 ikonka języki

Wczesna ekspozycja dzieci na język obcy niesie za sobą szereg korzyści rozwoojwych, między innymi sprzyja ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dziecko posiada w sobie naturalną skłonność do powtarzania, dlatego z łatwością podejmuje, próby naśladowania wszelkich dźwięków. Ta zdolność daje mu największe szanse na przyswojenie wzorcowego akcentu, ale także na usprawnienie narządów mowy. Ponadto nie bez znaczenia jest kwestia osłuchiwania się z językiem. Doświadczenie związane z nabywaniem ojczystego języka pokazują nam, że otaczanie nim dziecka jest najbardziej skuteczną metodą nauczania. Dla malucha zanurzenie w angielskim to dodatkowa okazja do usprawniania procesów myślowych, ćwiczenia pamięci i koncentracji.

 

 ikonka logopeda

Czas od narodzin do 3 roku życia nazywany jest w logopedii złotym kresem rozwoju mowy. To właśnie wtedy następują intensywne procesy nieświadomego przyswajania języka. Dziecko w stosunkowo krótkim czasie przechodzi przez wiele etapów wypowiadania, rozumienia dźwięków a następnie powtarzania zrozumianych już dźwięków.

Mowa odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Dzięki odbieraniu i rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia i precyzyjnej komunikacji zdobywa potrzebne mu informacje, wyraża własne myśli, uczucia i pragnienia. Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości.

Rozwój społeczny jest ściśle uzależniony od rozwoju mowy. Kontakty z otoczeniem stymulują proces myślenia dziecka, wzbogacają zasób jego słownictwa, przyczyniają się do stosowania poprawnych form gramatycznych, uczą właściwego posługiwania się melodią, akcentem, intonacją i rytmem wypowiedzi.

Wiek przedszkolny jest zatem najważniejszym i decydującym okresem w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dziecka. Należy zadbać nie tylko o zapobieganie i korygowanie powstałych zaburzeń, ale również o usprawnienie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, by przebiegał właściwie i bez zakłóceń, by terapia zaniedbań z tego okresu nie następowała dopiero w szkole.

 

 ikonka psycholog

Opiekę nad dziećmi w przedszkolu sprawiają opiekunowie i wychowawcy, jednakże rola psychologa jest szczególna, gdyż czuwa on nad prawidłowym rozwojem dziecka. Psycholog w przedszkolu obserwuje dzieci: jak bawią się w grupie, w trakcie swobodnej zabawy, jak reagują na polecenia opiekunów i zaczepki pozostałych dzieci. Przyglądają się temu, jak dziecko zachowują się w nowych dla siebie sytuacjach, jak reagują na sytuacje stresujące, gdy takie występują oraz co mówi i robi w niekomfortowych dla siebie chwilach.

Na podstawie obserwacji specjalista określa problemy wychowawcze i dzieci, które jego zdaniem wymagają pomocy. Jeśli zdaniem psychologa jakieś dziecko potrzebuje wsparcia, bo np. jest nieśmiałe i nie potrafi odnaleźć się wśród dzieci – specjalista rozmawia z wychowawczynią o swoich spostrzeżeniach, ta zaś natychmiast informuje rodziców lub prawnych opiekunów.