Nasze zajęcia

ikonka tenis

Nie od dziś tenis zaliczany jest do najczęściej wybieranych zajęć dodatkowych dla dzieci. To niezwykle wszechstronny sport. Lekcje tenisa mogą wspierać rozwój psychoruchowy twojej pociechy na wiele sposobów. Już sama dawka ruchu, którą szkrab otrzymuje na każdych zajęciach w krótkim czasie zaowocuje poprawą postawy ciała, szybkości i siły mięśni. Przy okazji mały tenisista ćwiczy koordynację i wytrzymałość. Z kolei ciągły kontakt z innymi graczami rozwija tak potrzebne dziś zdolności interpersonalne, w tym łatwość nawiązania relacji z innymi oraz umiejętność łagodzenia konfliktów.

 

 ikonka taniec

Taniec łagodzi obyczaje i wzmacnia organizm. Naukowcy potwierdzają, że ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Rozwija jego sprawność motoryczną, dzięki czemu zyskuje ono zwinność, jest bardziej wytrzymałe oraz gibkie. Taniec pobudza również wyobraźnię przestrzenną, uczy radzenia sobie z emocjami. Zajęcia taneczne dla dzieci znacząco zwiększają stopień pewności siebie, która jest niezwykle przydatna w dorosłym życiu. A ostrożnie stawiając kroczki maluch uczy się koncentracji, rozwagi i skupienia. Krótko mówiąc coś dla ciała coś dla ducha! Czyż to nie jest połączenie doskonałe?

 

 ikonka rytmika

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i maja kontakt z muzyką na żywo. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniają jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielnie, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

 

 

ikonka sztuka

W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. W naszym przedszkolu staramy się obcować ze wszystkimi formami szeroko pojętej sztuki. Poza tradycyjnymi zajęciami takimi jak malarstwo, rysunek, rzeźba czy ceramika nasze przedszkolaki czekają zajęcia z gotowania oraz sensoplastyki.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wszystkiego można dotknąć, wszystkiego skosztować, spróbować łączyć, a dodatkowo plusem jest fakt, że sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych - działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji. Zajęcia przede wszystkim wspierają samodzielność, wspierają rozwój zmysłów, uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wspierają rozwój poznawczy, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pokazuję, że można wprowadzać zmiany, ulepszenia, eksperymentować, a co najważniejsze nie stwarza ograniczeń w absolutnie żaden sposób.

 

 ikonka gimnastyka

Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Stosowanie "ciekawych" dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćw. z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna, zwłaszcza niektóre jej elementy, powinna przechodzić łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste u dzieci. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski, aż do kalectwa uniemożliwiającego noszenie normalnego obuwia. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych i biodrowych, a nawet na kręgosłupie.

 

 ikonka języki

Wczesna ekspozycja na język obcy niesie za sobą szereg korzyści dla rozwoju dziecka, między innymi sprzyja ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dziecko posiada w sobie naturalną skłonność do powtarzania, dlatego z łatwością podejmuje, próby naśladowania wszelkich dźwięków. Ta zdolność daje mu największe szanse na przyswojenie wzorcowego akcentu, ale także na usprawnienie narządów mowy. Ponadto nie bez znaczenia jest kwestia osłuchiwania się z językiem. Doświadczenie związane z nabywaniem ojczystego języka pokazują nam, że otaczanie nim dziecka jest najbardziej skuteczną metodą nauczania. Dla malucha zanurzenie w angielskim to dodatkowa okazja do usprawniania procesów myślowych, ćwiczenia pamięci i koncentracji.

 

 ikonka logopeda

Czas od narodzin do 3 roku życia nazywany jest w logopedii złotym kresem rozwoju mowy. To właśnie wtedy następują intensywne procesy nieświadomego przyswajania języka. Dziecko w stosunkowo krótkim czasie przechodzi przez wiele etapów wypowiadania, rozumienia dźwięków a następnie powtarzania zrozumianych już dźwięków.

Mowa odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Dzięki odbieraniu i rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia i precyzyjnej komunikacji zdobywa potrzebne mu informacje, wyraża własne myśli, uczucia i pragnienia. Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości.

Rozwój społeczny jest ściśle uzależniony od rozwoju mowy. Kontakty z otoczeniem stymulują proces myślenia dziecka, wzbogacają zasób jego słownictwa, przyczyniają się do stosowania poprawnych form gramatycznych, uczą właściwego posługiwania się melodią, akcentem, intonacją i rytmem wypowiedzi.

Wiek przedszkolny jest zatem najważniejszym i decydującym okresem w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dziecka. Należy zadbać nie tylko o zapobieganie i korygowanie powstałych zaburzeń, ale również o usprawnienie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, by przebiegał właściwie i bez zakłóceń, by terapia zaniedbań z tego okresu nie następowała dopiero w szkole.

 

 ikonka psycholog

Opieke nad dziećmi w przedszkolu sprawiają opiekunowie i wychowawcy, Jednak rola psychologa jest szczególna, gdyż czuwa on nad prawidłowym rozwojem dziecka. Psycholog w przedszkolu obserwuje dzieci: jak bawią się w grupie, w swobodnej zabawie, jak reagują na polecenia opiekunów. Obserwuje jak zachowują się w nowych dla siebie sytuacjach, jak reagują na sytuacje stresujące, gdy takie występują. Na podstawie obserwacji specjalista określa problemy wychowawcze i dzieci, które jego zdaniem wymagają pomocy. Jeśli zdaniem psychologa jakieś dziecko potrzebuje pomocy, bo np. jest nieśmiałe i nie potrafi odnaleźć się wśród dzieci, specjalista rozmawia z wychowawczynią o swoich spostrzeżeniach.