Zajęcia dodatkowe oferowane przez placówki przedszkolne

Zadaniem przedszkola jest nie tylko podstawowa opieka nad dzieckiem w czasie, gdy jego rodzice są w pracy. Tutaj dziecko ma szanse nawiązać pierwsze kontakty z rówieśnikami oraz rozwijać swoje wrodzone predyspozycje i zdolności. Placówki przedszkolne wychodzą naprzeciw potrzebom dziecka poprzez wprowadzanie dodatkowych zajęć. 

 

Program dydaktyczny przedszkola powinien być opracowany w taki sposób, by umożliwić maluchom jak najbardziej wszechstronny rozwój. Dlatego najczęściej wprowadza się zajęcia muzyczne, plastyczne i ruchowe, przy czym ich program jest często opracowany na podstawie najnowszych odkryć naukowych. Bardzo ważne jest także indywidualne podejście do dzieci, które pozwala na wyłapywanie naturalnych zdolności każdego z nich, jak i trudności, których doświadczają. Dzięki temu możliwe jest zalecenie dodatkowych ćwiczeń, na przykład w domu. Pozwoli ona na uniknięcie problemów na dalszych etapach edukacji.

 

Jakie zajęcia dodatkowe są ważne dla dziecka?

Taniec i rytmika mają ogromny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka. Obie dziedziny rozwijają sprawność fizyczną, poczucie rytmu, ponadto pobudzają wyobraźnię i ułatwiają radzenie sobie z emocjami. Zajęcia przedszkolne z plastyki pomagają w rozwoju zdolności manualnych, a także pobudzają kreatywność. Rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw. Oprócz tradycyjnego rysunku i malarstwa ciekawą formą zajęć jest ceramika i sensoplastyka.

Wiele badań naukowych potwierdza tezę, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, nie tylko dlatego, że dziecko szybciej się go nauczy. Samo ćwiczenie wymawiania obcych słów usprawnia narząd mowy, a także ćwiczy pamięć i koncentrację. Warto także zapewnić dziecku zajęcia z logopedą, który pomoże maluchowi w przezwyciężaniu problemów z wymową, które mogą utrudniać naukę i kontakty. Ważną rolę odgrywają też spotkania z psychologiem. Podczas zabaw i rozmów ocenia on, jak dzieci radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami, jak zachowują się w nowych sytuacjach i jak reagują na stres.