Funkcja zabawy u dzieci w wieku przedszkolnym

Zabawa jest tak mocno związana z funkcjonowaniem dzieci, że można niemal zapomnieć o tym, jak ważna jest jej rola w rozwoju małego człowieka. Zabawa daje dzieciom możliwość odkrywania świata, zdobywania nowych umiejętności i ich ćwiczenia, a także wyrażania siebie w kreatywny sposób. Postaramy się przybliżyć rodzaje zabawy i korzyści, jakie się z nimi wiążą.

 

Podstawowy podział zabawy i jej charakterystyka

Zabawa może być podzielona na wiele rodzajów w zależności od przyjętych kryteriów. Możemy wyróżnić między innymi zabawę kierowaną i zabawę swobodną. W przedszkolu w Oleśnicy dbamy oczywiście o to, by dzieci mogły rozwijać się dzięki obu tym formom. Zabawa kierowana jest organizowana przez dorosłych i pomaga dzieciom ćwiczyć postępowanie według zasad i rozwiązywanie problemów. Z kolei swobodna zabawa pozbawiona jest wyraźnej struktury i reguł. Jej przebieg zależy wyłącznie od dziecka – obserwujemy ją na przykład podczas budowania z klocków lub odgrywania ról. Ten rodzaj zabawy pobudza kreatywność i wyobraźnię.

 

Język i komunikacja

Mimo że celem zabawy jest wyłącznie rozrywka, w trakcie jej trwania dzieci mogą ćwiczyć ważne umiejętności, między innymi wyrażanie swoich myśli i uczuć, słuchanie instrukcji, przestrzeganie zasad, negocjowanie z rówieśnikami, dzielenie się oraz empatię. Elementy te mają ogromne znaczenie dla ich rozwoju społecznego.

 

Wspieranie kreatywności i autoekspresji

Zabawa sprzyja także kreatywności i wyrażaniu siebie. Dzięki zabawie dzieci mogą poznać różne perspektywy, przetestować rozmaite scenariusze w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach i wyrazić siebie w unikalny sposób. Ten rodzaj ekspresji twórczej pomaga dzieciom rozwijać poczucie tożsamości oraz umiejętności rozwiązywania problemów, które będą przydatne w szkole, a także w dorosłym życiu.